K predaju firmy

Ochrana dát

Vyhlásenie k ochrane údajov.

Spoločnosť FÖRCH je potešená Vašou návštevou na naších internetových stránkach a Vaším záujmom o náš podnik a naše produkty. Ochranu Vašich súkromných údajov neberieme na ľahkú váhu a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vašej privátnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto ju zohľadňujeme pri podnikových procesoch. Osobné údaje, ktoré sú získavané pri návšteve našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi ustanoveniami na ochranu údajov v krajine, v ktorej sa nachádza pracovisko zodpovedné za spracovanie údajov. Webové stránky FÖRCH môžu obsahovať odkazy (linky) na webové stránky iných dodávateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie k ochrane údajov nevzťahuje.

Získavanie a spracovanie osobných údajov.

Keď navštívite naše webové stránky, uložia naše webové servery štandardne IP adresu, ktorú Vám pridelil váš poskytovateľ internetu, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webovú stránku, ktorú ste u nás navštívili, a dátum a trvanie návštevy. Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď nám ich Vy sami uvediete, napríklad v rámci registrácie, ankety, súťaže o ceny alebo za účelom uzatvorenia zmluvy.

Použitie osobných údajov a ich odovzdanie ďalším subjektom iba na presne definované účely.

Spoločnosť FÖRCH používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, pre správu údajov o zákazníkoch a pre marketing iba v nevyhnutnom rozsahu a na daný účel. Osobné údaje sú postúpené štátnym inštitúciám a úradom iba v rámci záväzných národných predpisov. Naši pracovníci, obchodní zástupcovia a predajcovia sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

Možnosť voľby.

Chceli by sme Vaše údaje používať na to, aby sme Vás mohli informovať o svojich produktoch a službách a prípadne zisťovať Vašu spokojnosť s nimi. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s tým nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme Vaše údaje mohli zablokovať. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej webovej stránke.

Cookies.

Spoločnosť FÖRCH používa cookies, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimalizovať štruktúru webových stránok. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom pevnom disku. To uľahčuje navigáciu a poskytuje vysokú mieru komfortu pri používaní webových stránok. Cookies nám tiež pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnách oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme upravovať obsahy internetových stránok cielene podľa Vašich potrieb a vylepšovať svoju ponuku pre Vás. Cookies sa môžu používať na zistenie, či Váš počítač už komunikoval s našimi stránkami. Stačí identifikovať cookies na Vašom počítači. Ak k tomu dáte súhlas, osobné údaje sa potom môžu ukladať do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu online, aby ste nemuseli zakaždým znova zadávať používateľské meno a heslo.

Samozrejme môžete naše webové stránky navštevovať aj bez cookies. Väčšina internetových prehliadačov (browserov) akceptuje cookies automaticky. Ukladanie cookies na svojom pevnom disku môžete zabrániť tým, že v nastavení prehliadača zvolíte " neakceptovať cookies ". Informácie, ako to funguje v konkrétnom prípade, nájdete v návode alebo Pomocníkovi k svojmu internetovému prehliadaču. Na svojom počítači môžete už uložené cookies kedykoľvek vymazať. Keď cookies neakceptujete, môže to však viesť k funkčným obmedzeniam našich ponúk.

Na Vašom počítači sa ukladajú tieto cookies:

• Dočasné cookies konkrétnej relácie (Vašej konkrétnej návštevy na našich stránkach)
• Pri prihlasovaní : dočasné alebo trvalé autentizačné cookies
• Pri používaní Schránky (pre nezáväzný dopyt) : trvalé cookies pre identifikáciu
• Pri používaní Nákupného košíka : trvalé cookies pre identifikáciu

Google Analytics.

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, nástroj pre webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Program Google Analytics používa tzv "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie o Vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy), získané pomocou cookies, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google tieto informácie používa pre vyhodnocovanie Vášho používania webových stránok, pre zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľa týchto stránok a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. Rovnako spoločnosť Google odovzdá takéto informácie prípadne tretím osobám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak ide o tretie subjekty, ktoré tieto dáta spracúvajú na objednávku pre Google. Firma Google v žiadnom prípade nespoja Vašu IP adresu s inými dátami. Inštaláciu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením svojho internetového prehliadača (browsera): upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Používaním týchto webových stránok dávate svoj súhlas na spracovanie údajov získaných o Vás spoločnosťou Google v tu opísanom rozsahu a k tu uvedenému účelu.

Bezpečnosť.

Spoločnosť FÖRCH vykonáva technické a organizačné opatrenia, aby Vaše nami spravované údaje ochránila pred manipuláciami, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Svoje bezpečnostné opatrenia priebežne zdokonaľujeme v súlade s technologickým vývojom.

Právo byť informovaný.

V súlade s platnými zákonmi Vám spoločnosť FÖRCH na požiadanie pokiaľ možno obratom písomne oznámi, či a aké osobné údaje o Vás sú u nás uložené. Ak by sme napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť dát mali uložené chybné informácie, radi ich na požiadanie opravíme.

Autorské práva.

Copyright 2009 FÖRCH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a animačné súbory, ako aj ich aranžmán podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa kopírovať, meniť a používať na iných webových stránkach, ani na komerčné účely, ani za účelom ďalšieho šírenia. Niektoré webové stránky FÖRCH obsahujú aj materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých subjektov, ktorí nám tento materiál dali k dispozícii.

Značky.

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na webových stránkach FÖRCH zákonom chránenej ochrannej známky spoločnosti FÖRCH.

Licenčné práva.

Spoločnosť FÖRCH by Vám chcela poskytovať inovatívne a informáciami nabitý internetový program. Dúfame preto, že sa z kreatívnej podoby našich webových stránok radujete rovnako ako my. Prosíme Vás však o pochopenie, že spoločnosť FÖRCH musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv, a tieto webové stránky nemôžu v žiadnom prípade poskytovať licenčné práva duševného vlastníctva firmy FÖRCH.

Ručenie.

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú žiaden prísľub alebo záruku, či už výslovné alebo nevyslovené. Obzvlášť nepredstavujú žiadny nevyslovený prísľub alebo záruku ohľadom vlastností produktu, obchodovateľnosti, vhodnosti na určité účely alebo neporušenia zákonov a patentov.

Na našich webových stránkach nájdete aj odkazy (linky) na iné stránky na internete. Chceli by sme Vás upozorniť na to, že nemáme žiadny vplyv na usporiadanie a obsah stránok, na ktoré odkazujeme. Nemôžeme preto ani ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií poskytovaných na oných stránkach. Týmto sa dištancujeme od všetkých obsahov oných stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky na našich stránkach uvedené odkazy na externé stránky a ich obsahy.