Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

K predaju firmy

Čistič filtrů pevn. částic vzn. mot. R582 FÖRCH 5*

informácie o produkte:

 • vysoce účinná speciální čisticí pěna k rozpouštění zbytků sazí a uhlíku v systémech filtrů pevných částic vznětových motorů v osobních a dodávkových vozidlech
 • speciální čisticí aerosol pro preventivní péči
 • čisticí prostředek reaguje se zbytky po spalování, které obsahují uhlík, a rozpouští je
 • po úspěšném čištění může být provedena regenerace
 • nehořlavý, neobsahuje kovy

 • Barva:růžová
  Zápach:aminový
  Hodnota pH:11,47
  Ø sondy:5,1 mm

  • možnost demontáže bez filtru pevných částic vznětového motoru
  • produkt 2 v 1 (čištění a průplach)
  • Ideální k preventivnímu ošetření vozidel na krátké trasy
  • krátká doba působení

  • před použitím si přečtěte technický list a návod k opravě
  • Poznámka: při práci používejte rukavice, ochranné brýle a ochranné pomůcky!
  • ty filtry pevných částic vznětových motorů, které jsou namontovány přímo na turbodmychadle, se pro čištění musejí demontovat
  • u těch filtrů pevných částic vznětových motorů, které jsou integrovány ve výfukové větvi, platí: vypnutý motor, výfukový systém musí být studený
  • uvolněte si přístup k filtru pevných částic (teplotní čidlo nebo vedení tlakového čidla)
  • z bezpečnostních důvodů se ujistěte, zda filtr pevných částic není mechanicky poškozený nebo úplně ucpaný! Nebezpečí požáru! 
  • nasaďte prodlužovací sondu na aerosolovou nádobku, po jednotlivých intervalech aplikujte obsah nádobky směrem k filtru pevných částic a nechte přípravek krátce působit
  • zahajte regeneraci filtru pevných částic (statickou/dynamickou)