Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

K predaju firmy

Hledač úniku kapalin

informácie o produkte:

  • bílý prášek ve spreji, k rychlé lokalizaci úniku kapaliny nebo prachu
  • přesně určí netěsné místo
  • umožňuje detekci úniku oleje, vody a paliva na karoserii, chladiči, bloku motoru, skříni převodovky, servořízení, palivových vedeních, trubkách, čerpadlech, těsněních dveří, oken a zavazadlového prostoru atd.
  • po aplikaci lze snadno odstranit
  • bezpečné použití na pryži a vinylu

Použití:

  • Aplikujte hledač úniku kapalin na potenciální netěsné místo a nechte ho několik minut zaschnout. Testované místo musí být čisté a suché.
  • Voda, olej a palivo zanechávají v prášku zřetelně viditelné stopy
  • Při použití u pryžových těsnění např. na dveřích či na krytech zavazadlového prostoru aplikujte přípravek na protilehlé místo. Po odvětrání dveře či kryt atd. opatrně zavřete. Po otevření jsou možná netěsná místa patrná díky chybějícímu otisku prášku na těsnicí pryži.
  • U netěsných míst v podlaze vozidla nebo v zavazadlovém prostoru aplikujte hledač úniku kapalin na případné nezakryté švy, trhliny nebo otvory. Prášek proniká dovnitř i těmi nejmenšími skulinami.