K predaju firmy

Začalo to v roku 1963.

Theo Förch zakladá obchod so spojovacím materiálom.

Skrutka

Theo Förch ako inžinier má u legendárneho výrobcu motorov NSU dobre platenú pozíciu plnú nádejných možností do budúcna. Ale jedna myšlienka nedá synovi roľníka z Kochertürnu spať : pokiaľ sa bude vyrábať stále viac automobilov, bude mať stále viac autoservisov plné ruky práce. Dramaticky porastie potreba skrutiek a ostatných drobných súčiastok. Theo Förch túto šancu objavuje. A je natoľko ctižiadostivý, aby sa jej chopil a 1.1.1963 zakladá vlastný obchod so spojovacím materiálom : Theo Förch OHG

Prvé sídlo firmy : stodola na pozemku rodičov. Súčasne sklad i kancelária a bohužiaľ nevykurovaná. Ťažké časy pre Theo Förcha a jeho spolubojovníkov. Každú marku dvakrát otočí, prichádzajúci obalový materiál se zbiera a znovu sa použije. Vozový park podnikánia predstavuje predovšetkým traktor bratrov. Trumfom je vlastníctvo pozemku. Ale účet rastie. Skrutky nachádzajú svojích odberateľov a začínajú sa ukazovať pozitívne výsledky hospodárenia v číslach. Od začiatku.

Neďaleko stodoly, v ktorej to všetko začalo, leží dnes centrála medzinárodného úspešného koncernu vlastniaceho 23 spoločností s 3370 zamestnancami, z toho 1800 v zahraničí, a s obratom okolo 474 miliónov EUR – to sú prelomové čísla veľkolepého príbehu o úspechu jedného človeka.

V roku 2007 bola udelená pánovi Theo Förchovi ocenenie „Wirtschaftsmedaillie“ Bádenska-Württemberska, ktorá se udeľuje ako uznanie za príkladné služby pre ekonomiku krajiny.