K predaju firmy

Dobrá perspektíva.

Kariéra v administratíve.

Ľudia sú v centre našich aktivít. Spoločne sme dosiahli veľa - spoločne sa posunieme ešte viac.

Prostredníctvom intenzívneho tréningu, zabezpečujeme štart„na mieru FÖRCH“. Otvorenosť, tímová
práca a usilovnosť sú vlastnosti, ktoré nám vyhovujú. Prostredníctvom stálych vzdelávacích a
rozvojových programov rozvíjame talenty - pre spoločný rast.

Pre naše obchodné segmenty stále hľadáme motivovaných a angažovaných kolegovl. Patríte k nim?

adresa:

Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
Slovensko

Tel. +421 41 500 24 54

E-Mail: info@forch.sk
Internet: www.foerch.sk