K predaju firmy

Remeslo vyžaduje ručnú prácu.

C–diely manažment s FŐRCH.

C-dielov dijagram

V čase globálnej konkurencie musia byť všetky podnikové zložky maximálne efektívne – predovšetkým nákup.

Vo FŐRCH sme nastavili všetko tak, aby bol Váš nákup čo najhospodárnejší, jednoduchý a prehľadný. Preto nie sme čisto len dodávateľ produktov, pre mnohé branže ponúkame komplexné, individuálne a modulárne systémové riešenia dodávok C –dielov. Veľký pot enciál pre hospodárnosť a zvyšovanie produktivity prináša zaobstarávanie malých dielcov, DIN a normalizovaných spoj. materiálov, dielenskej chémie, spotrebných materiálov, vrtákov, brusiva, a náradia - jednotlivo predstavujú len malú hodnotu, vďaka veľkému podielu na celkovom objeme zaobstarávaných položiek spôsobujú významné procesné náklady v nákupe – zvlášť pri častom objednávaní.

Z dôvodu veľkého rozdielu medzi hodnotou tovaru a procesnými nákladmi platí, že optimalizácia nákupu a zaobstarávanie C–dielov ako strategická téma je výzvou vedeniu, aby optimalizovalo hroziaci nepomer medzi procesnými nákladmi a vlastnou hodnotou produktu.

Rovnováha medzi hodnotou tovaru a obstarávacími nákladmi je pri úspešnom manažovaní C–dielov rozhodujúca pre realizáciu potenciálu úspor.

Naše flexibilné služby rozšírime podľa želania od poradenstva cez starostlivosť až po úplné prevzatie obstarávacieho procesu ktorý uprednostňujete.

Navyše k manažovaniu C-dielov ponúkame špeciálnu službu, variabilný skladovací systém VARO, ktorý optimálne podporuje manipuláciu s C-dielmi.

Tak sa budete môcť plne venovať podstate svojho podnikania.

 

Výsledky manažmentu C-dielov

  • Individuálne kombinácie produktov zo širokého sortimentu C-dielov
  • Jednotná kvalita produktov
  • Rýchle a spoľahlivé dodávky
  • Sledovanie minimálnych stavov
  • Trvalý prínos pre optimalizáciu nákladov