K predaju firmy

Karty bezpečnostných údajov, Technické listy.

Návody na obsluhu.

(SDB) Karty bezpečnostných údajov 
(TDB) Technické listy
(BAW) Návody na obsluhu

Prevádzkové pokyny pre nakladanie s nebezpečnými látkami podľa §14 musí vytvárať zamestnavateľ a jeho zástupca.

Obsah a forma je podľa technických pravidiel pre nebezpečné látky (TRGS)555 "Návod na obsluhu a inštrukcie podľa doporučenia §14 GefStoff (Prevádzkové pokyny pre nakladanie s nebezpečnými látkami)"

Konkrétne pokyny v Návodoch na obsluhu môžu byť vytiahnuté ako vzorové postupy, ktoré musia byť predpísané pre dotknuté pracoviská.