Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

Kontakt

FÖRCH Slovensko

Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

 

+421 41 500 24 54

info@forch.sk

Odtlačok

FÖRCH Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 01 Žilina

Tel. +421 (0)41 500 24 54 ,+421 (0)905 489 760 
Fax +421 (0)41 500 24 55

Registrácia
Okresný súd Žilina, oddiel : Sro, číslo vložky : 18250/L

Konatelia
Miloš Tuharský, Klaus Musch

Identifikačné číslo
36 698 512

Spoločníci
Förch Beteiliigungs GmbH, Theo Förch Strasse 11, Neuenstadt 74196, Nemecko