K predaju firmy

Povolaní v teréne.

Nie vždy v obleku, ale so srdcom a porozumením

Dobrého pracovníka vonkajšej služby nespoznáte hneď podľa zovňajšku. Postoj, zákaznícka orientácia a kompetencia sa tiež rátajú. Preto našich obchodných zástupcov možno neprezradí oblek a kravata, lež to, že vedia, o čom rozprávajú.

Čo má 300.000 zákazníkov z branží autoopravárenstva, kovovýroby a stavebných remesiel, ako aj priemyslu a prevádzkových dielní spoločné? Popri kvalite našich produktov profitujú tiež z jedinečnej kompetencie a poradenstva FŐRCH. U nás platí: Komunikujeme ako partneri - a predovšetkým komunikujeme zrozumiteľne. Je to možné vďaka rozsiahlym poznatkom z branží , často vďaka vlastnej praxi a pracovným skúsenostiam. Tým je v prípade FŐRCH kompetentné poradenstvo a dôvera nielen otázka šťastia, ale aj vedomá zložka balíka FŐRCH.

Patria k tomu taktiež pravidelné školenia o najnovších poznatkoch a trendoch, aktívna komunikácia s Vami a mnohými ďalšími profesionálnymi remeselníkmi. Špeciálne toto sú impulzy, ktoré nás spravili tým čím sme: Silný a spoľahlivý partner na pulze dňa.

Váš kontaktný partner

  • vyše 600 pracovníkov vonkajšej služby v Nemecku
  • vyše 100.000 vždy aktuálnych produktových informácii
  • Kondície denne aktuálne disponibilné
  • Plošné pokrytie v Nemecku pre Vás v regiónoch
  • Individuálne osobné poradenstvo a starostlivosť