Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

K predaju firmy

Parobrzda PE 200

informácie o produkte:

 • parobrzda PE 200 s vysokou hodnotou zadržování a stabilní fólií, pro zvýšené požadavky na těsnost vůči difuzi vodních par v obytném prostoru
 • zabraňuje provlhnutí tepelné izolace ze strany místnosti
 • fólie se zlepšeným povrchovým napětím pro nejlepší lepené spoje
 • velmi odolná vůči různým vlivům včetně roztržení
 • parobrzdu je možné rovněž položit jako membránu mezi mazaninu a plovoucí podlahu
 • materiál: polyetylen 
 • jednovrstvá struktura s protipožární impregnací
 • barva: modrá
 • rozměry: 4 x 25 m ,
 • tloušťka: 200 µ
 • certifikát o vodotěsnosti, prostupnosti pro vodní páry a chování při požáru, vydaný MPA-TU-Braunschweig (= Ústav pro zkoušky materiálů)
 • ZkouškaNaměř.Jed-Norma
  hodn.notka
  Hustota:0,2 mmDIN 53370
  MFI:0,3 – 1,0 g/10 minDIN EN ISO 1133
  Pevnost v tahu podélně:› 17 N/mm²DIN EN ISO 527-3
  Pevnost v tahu příčně:› 15 N/mm²DIN EN ISO 527-3
  Protažení při přetržení podélně:› 250 %DIN EN ISO 527-3
  Protažení při přetržení příčně:› 400 %DIN EN ISO 527-3
  Dart drop:› 2 g/µmASTM D 1709
  Součinitel kluzného tření:0,20 – 0,60DIN EN ISO 8295
  Propustnost pro vodní páry:‹ 0,41 g/m² *dDIN EN 1931
  Hodnota Sd:› 100 mDIN EN 19312
  Stupeň hořlavisti:E (B2)DIN EN 13501-1