K predaju firmy

Medzinárodne úspešný.

Vo viac ako 50 krajinách po celom svete.

Zdravý rast a neustála pozornosť venovaná potrebám zákazníkov: História FŐRCH ukazuje, že medzinárodná orientácia a prístup s nohami na pevnej zemi nie sú kontrast, sú receptom nášho úspechu..

Vnímavý a vždy ohľaduplný k národným a medzinárodným špecifikám: Podľa tohto princípu boli rozvíjané nové trhy a nadchýnaní zákazníci na celom svete. 31 predajných pobočiek v Nemecku, 23 zahraničných pobočiek, ako aj 3.250 zamestnancov (z toho vyše 2.000 vo vonkajšej službe) je dnes vo viac ako 50 krajinách plne k dispozícii pre potrebu remeselníkov a priemyslu. Ročný obrat je teraz na úrovni okolo 440 mil. Euro. To nám dáva dôvod na radosť. A veľa motivácie, ktorá vedie nastúpenú cestu ďalej. Pevne pri zemi a osobne – tak ako vždy.