Manažment nebezpečných látok:
Riadenie nebezpečných látok predstavuje osobitnú výzvu najmä v malých a stredných podnikoch, a to z viacerých dôvodov.

Nakladanie s nebezpečnými látkami sa vo všetkých podnikoch riadi vyhláškou o nebezpečných látkach a zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na správne zaobchádzanie s nebezpečnými látkami podľa § 14 vyhlášky o nebezpečných látkach (GefStoffV) musí podnikateľ zabezpečiť, aby boli zamestnanci zrozumiteľne oboznámení s registrom nebezpečných látok a príslušnými návodmi na obsluhu.

Návody na použitie pre vaše vhodné nebezpečné látky môžete pohodlne a jednoducho nájsť pomocou našej nasledujúcej funkcie vyhľadávania údajov na základe čísla výrobku, zobraziť si ich v správe nebezpečných látok alebo si ich stiahnuť priamo z výrobku.

 

Očný pohotovostný plán patrí k očnému pohotovostnému boxu na pracoviskách, kde sa do očí môžu dostať kyseliny alebo zásady a cudzie telesá alebo kde je veľa prachu a nečistôt.

Softvér EasyFix si môžete stiahnuť tu (približne 220 MB).

POZOR! Aktualizujte softvér na aktuálnu verziu 2.3.25:

Softvér na dimenzovanie hmoždiniek EasyFix


Vaše ruky sú často vystavené tvrdým materiálom a nie každý ochranný alebo čistiaci prostriedok si so špinou poradí. Vďaka nášmu plánu ochrany pokožky môžete na prvý pohľad zistiť, ktorý výrobok by ste mali použiť a kedy.

Plán ochrany pokožky


Návod na obsluhu rebríka si môžete stiahnuť tu.

Ovládanie rebríka


Tu nájdete návod na inštaláciu VAROmobile vo formáte PDF na stiahnutie.

Návod na inštaláciu vybavenia vozidla VAROMOBIL


Tu si môžete prečítať a stiahnuť všeobecné a dodatočné ochranné opatrenia.

Ochranné opatrenia FÖRCH


Tu si môžete stiahnuť naše bezpečnostné odporúčania pre správne používanie brúsnych nástrojov.

Bezpečnostné odporúčania pre brúsne nástroje