Región Telefónne číslo
Žilina, Martin, Kys.N.Mesto +421 905 489 761
Bratislava, Senec, Pezinok, Trnava +421 908 714 963, +421 917 946 481
Nitra, Piešťany, Hlohovec +421 905 489 757
Košice, Gelnica +421 905 489 759
Lučenec, Detva, R. Sobota +421 907 711 075
Levice, Dudince,B.Štiavnica,V.Krtíš +421 917 691 915
Malacky, Myjava,Senica, Skalica, N.Mesto n V. +421 917 481 652
Námestovo, Ružomberok +421 905 489 762
P.Bystrica, Púchov, Čadca, Bytča +421 917 544 405
Nové Zámky,Komárno, Galanta, Šaľa,D.Streda +421 917 544 406
Humenné, Vranov n. T., Snina, Stropkov, Bardejov +421 917 437 413
Partizánske,Topoľčany,Zl.Moravce,Žarnovica +421 917 544 408
Žiar n. Hronom, Prievidza, Turč. Teplice +421 905 489 758
Prešov, Sabinov, Bardejov +421 918 970 782
Sp.N.Ves,Levoča,Rožňava,Revúca +421 915 573 332
Poprad, Kežmarok, L.Mikuláš,Tvrdošín +421 917 417 006
Michalovce, Trebišov, Kr.Chlmec +421 917 968 983
Trenčín, Ilava, Dubnica +421 917 481 652