Podložky pod registrač. značky, šrouby do reg. znač.